F. WALANG TIWALA SA SARILI

Ang mga tao palaging na lang nawawalan ng pag-asa dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili na unang una na nakakaapekto sa atin kaya tayo ay hindi nakakapagbigay ng sagot o solusyon sa mga problemang ating kinakaharap.
Masasabi na ang kawalan ng tiwala sa sarili ay isang malimit o isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng isang tao.Maraming gawain at pagsubok sa buhay ang hindi mapagtatagumpayan dahil sa kawalan ng kumpiyansa, kawalan ng pagasa at kawalan ng tiwala sa sarili.
At kaugnay rin nito para bang ikaw mismo ang kumakalaban sa iyong pagkatao.
Isa sa pinakapayak na halimbawa rito ay ang aking sariling karanasan, kung saan ang pangyayaring ito ang nagbigay mismo ng kahihiyan sa aking sarili at ito ay yunghindi ko kayang ihabla ang aking sarili sa aming punong guro na ako ay napagbintangan na sumira ng computer sa aming laboratory kahit na alam ko naman na ang kamagaral ko ang may gawa ng kasalanang iyon kahit na ako ay pinagbantaan ng aming punong guro na ako ay ikikickout sa aming paaralan.
                           "tiwala sa sarili ito ang nagbibigay 
                               ng susi upang manatili sa                                    ating tamang pagpili."